Embark on a journey of discovery. Download the files below which will guide you throughout this ancient landscape. Starting at St, Malachy’s Church in Armagh city, this self-guided tour traverses through Sliabh Fuait, allowing the listener to visit important historical and cultural landmarks while listening to the commentary by our expert guide. 

This tour will take you on a journey through the pre-Christian, Christian, cultural and industrial heritage of this place, learning about some well-known local academics and artists and witnessing stunning views along the way. 

You can do this tour at your own pace, allowing you plenty of time to admire the views or walk the country roads. No matter if you are a native to Armagh or a visitor, you will definitely finish our tour with enhanced knowledge of and appreciation for this fantastic place. 

Bealach Shliabh Fuait

Tabhair faoi aistear foghlama. Déan íoslódáil ar na comhaid fhuaime thíos a thabharfaidh ar thuras tú tríd an tírdhreach ársa seo. Ag tosnú ag Eaglais Naomh Maolmhaodhóg i gCathair Ard Mhacha, téann an turas féin-treoraithe seo trí Shliabh Fuait, ag tabhairt deis don éisteoir cuairt a thabhairt ar áiteanna tábhachtacha cultúrtha agus stairiúla agus éisteacht leis an tráchtaireacht ónar dtreoraí. 

Le linn an turais seo, cuirfidh tú aithne ar oidhreacht réamhChríostaíochta, Críostaíochta, cultúrtha agus tionsclaíoch an cheantair seo, ag foghlaim faoi ceoltóirí agus lucht léinn na háite agus ag feiceáil radharcanna galánta ar an bhealach. 

Is féidir an turas seo a dhéanamh ag do luas féin, rud a thugann neart ama duit sult a bhaint as na radharcanna nó siúl ar na bóithríní. Is cuma más de bhunadh na háite nó más cuairteoir thú, is cinnte go gcuirfidh tú críoch leis an turas seo agus eolas agus meas níos fearr agat ar an cheantar iontach seo.